P.T.K.
KI A MAGYAR?
Juhász J. Zoltán
vendége
KIRÁLY B. IZABELLA
2022.02.02.
www.szovetkezettv.hu

A műsorban K. B. Izabella a nemzeti identitászavarokról, a „bűnös nép tudat” – mint a magyarság identitása –

patológiáját ismerteti. Az egyéniség – államiság (közösség) elvének és a magyarság kapcsolatának bemutatásával vázolja a nemzettudat eszméjének jelentőségét, a pártok és az egyházak szerepének szemléletalkotó/befolyásoló hatását.