SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS

 

A NEXUS TV MÉDIASZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓ

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉSEK LEGFONTOSABB FELTÉTELEIRŐL

Hatályos: 2022.04.01-től

 

 1. A szerződés szerinti szolgáltatás lényeges tulajdonságai:

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás interneten keresztül elérhető, audiovizuális, lekérhető, ellenérték fejében nyújtott, különböző előfizetői csomagokba sorolt, közéleti, közösségszervezési, kulturális, ismeretterjesztő és az egészséges életmódot népszerűsítő tematikájú műsorszámokból álló médiaszolgáltatás. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megkötésével az általa nyújtott médiaszolgáltatás tartalmának a megtekintésére korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási jogot biztosít az előfizető részére.

 

 1. A szolgáltatást nyújtó vállalkozás neve:

NEXUS TV Független Média Kft. (a továbbiakban: a Szolgáltató).

 

 1. A Szolgáltató székhelyének, üzleti tevékenysége helyének, valamint a szolgáltatások és panaszok ügyintézési helyének postai címe:

Magyarország, 1149 Budapest, Várna utca 12-14.

A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodát nem tart fenn.

A Szolgáltatóval való kapcsolattartás és az ügyintézés e-mailben, telefonon és postai úton történik.

 

 1. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elektronikus levelezési címe:

info@nexustv.hu

 

 1. A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának telefonszáma:

+36-70-850-8128

Telefonon keresztül az ügyfélszolgálat munkanapokon 9:00 és 17:00 között érhető el.

 

 1. Az előfizetői szerződés nyelve

Előfizetői szerződés kizárólag magyar nyelven köthető a Szolgáltatóval.

 

 1. Az előfizetői szerződés megkötésének módja

A Szolgáltatóval előfizetői szerződés kizárólag elektronikus úton és formában, a Szolgáltató weboldalán keresztül köthető. A Szolgáltatóval kötött előfizetői szerződések a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 6:82.§- 6:85.§ szerinti, elektronikus úton megkötött, távollevők között létrejött szerződésnek minősülnek.

 

 1. A szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja

A szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatával összefüggésben az előfizető elektronikus hírközlési szolgáltatója által meghatározott internet-előfizetési díjon felül a Nexus Tv médiaszolgáltatásának igénybe vételére irányuló szerződés megkötése kapcsán semmilyen további díj nem terheli az előfizetőt. A Nexus Tv felé irányuló telefonhívás, üzenetküldés emelt díjas szolgáltatás igénybevételével nem jár.

 

 1. A szolgáltatás igénybevételének technikai előfeltétele

A szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele, hogy az előfizető rendelkezzen megfelelő internetcsatlakozással. Az előfizető viseli az internetcsatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is, függetlenül attól, hogy az előfizető hol veszi igénybe a szolgáltatást. A szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges minimális, garantált letöltési sebesség: 50MB/sec. (Azt feltételezve, hogy az adott internet végponthoz csak 1 db felhasználói gép (számítógép, okostelefon, tablet stb.) van csatlakoztatva, és azon a Nexus Tv médiaszolgáltatásának igénybevétele közben nem zajlanak olyan nagyobb adatforgalommal járó műveletek, mint például operációsrendszer-frissítés, közösségi hálózatok vagy e-mailes levelezőrendszer használata.)

 

 1. A szerződéskötés technikai lépései

A Szolgáltatóval előfizetői szerződést a nexustv.hu weboldalon, az alábbi módon lehet kötni:

 1. Az előfizető kiválasztja a neki megfelelő díjcsomagot, amelyre rákattintva a kiválasztott díjcsomag leírását és előfizetési díját tartalmazó panel zöld hátterűre változik, és a bal felső sarkában megjelenik egy pipát ábrázoló ikon.
 2. Az előfizetéshez regisztráció szükséges, amelynek során az előfizető megadja a személyes adatait, valamint felhasználónevet és jelszót választ saját magának. Az előfizető az adatait a közvetlenül a díjcsomagok paneljai alatt található regisztrációs felületen adhatja meg. A regisztrációhoz szükséges, kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, az előfizető által választott felhasználónév (nem tartalmazhat ékezetes betűket és írásjeleket), e-mail cím, telefonszám, az előfizető számlázási címe (ország, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó), az előfizető által választott jelszó (minimum 6, maximum 15 karakter, bármilyen betűt és írásjelet tartalmazhat).
 3. Az előfizető megteszi az előfizetői szerződés létrejöttéhez szükséges, a szerződési feltételek elfogadásával és a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulással kapcsolatos nyilatkozatokat, oly módon, hogy a regisztrációs felület alatt található nyilatkozatok szövege melletti, négyzet alakú ikonokra kattint, amelyekben ez esetben megjelenik egy pipa szimbólum. Az előfizetői szerződés létrejöttének egyik feltétele, hogy az előfizető minden nyilatkozat melletti, négyzet alakú ikonra rákattintson.
 4. Az előfizető kiválasztja a számára alkalmas fizetési módot (átutalás bankszámláról vagy fizetés PayPal-lal), oly módon, hogy rákattint a neki megfelelő opcióra. A kiválasztott fizetési mód mellett ekkor megjelenik egy pipa formájú szimbólum. A Szolgáltató banki adatai a fizetési módokat tartalmazó szövegmező alatt találhatóak. Az előfizető az előfizetői szerződés megkötésének napját követő 5 munkanapon belül köteles megfizetni a Szolgáltató részére az előfizetési díjat (az előfizetési díj megfizetésének napja az a nap, amikor az előfizetési díj összege a Szolgáltató bankszámlájára beérkezik, a PayPal rendszerén keresztül történő fizetés esetén a jóváírás a Szolgáltató PayPal-számláján azonnal megtörténik.
 5. Ha minden, a szerződéskötéshez szükséges adat, nyilatkozat, információ rendelkezésre áll, és a lap alján szereplő fizetési összegzés is helyes, az előfizető a „Megrendelés” gombra kattintva tudja megrendelni a szolgáltatást.
 6. A Szolgáltató a megrendelés hozzá való beérkezését követően automatikus értesítést küld az előfizető e-mail címére az előfizető szerződési ajánlatának elfogadásáról, és elküldi az előfizető részére az egyedi előfizetői szerződést.
 7. A Szolgáltató az előfizetési díjnak a Szolgáltatóhoz való beérkezése napját követő munkanapon 18:00-ig elküldi az előfizető részére a szamlazz.hu rendszer használatával kiállított elektronikus számlát, valamint ugyanezen időpontig aktiválja az előfizető részére a hozzáférést az általa választott előfizetői csomaghoz. A Szolgáltató a hozzáférés aktiválásáról e-mailben értesítést küld az előfizető részére.

 

 1. A szerződéskötés során használt, azon eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

– az előfizető azonosításához és a számlázáshoz szükséges adatok megadására szolgáló mezők tartalma ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető az előfizető által,

– a megrendelés folyamán a választott előfizetői csomag bármikor ellenőrizhető és megváltoztatható az előfizető által,

– amennyiben az előfizető által megadott felhasználónév és belépési jelszó a szabályoknak meg nem felelő karaktereket tartalmaz, úgy az adatnál hibaüzenet jelenik meg,

– ha az előfizető olyan felhasználónevet kívánna megadni, amelyen előzőleg valaki más már regisztrált, úgy az adatnál hibaüzenet jelenik meg.

 

 1. Az előfizetői szerződések időtartama

A Szolgáltatóval kizárólag határozott idejű, 3 hónapra vagy 6 hónapra szóló előfizetői szerződést lehet kötni.

Az előfizető kötelezettségének szerződés szerinti legrövidebb időtartama: 3 hónap.

Az előfizetői szerződés létrejöttének és hatályba lépésének napja: az a nap, amelyen a Szolgáltató elküldi az előfizetői szerződést az előfizető részére, az előfizető által megadott e-mail címre.

AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS A 3 HÓNAPOS VAGY 6 HÓNAPOS, HATÁROZOTT IDŐTARTAM LETELTE UTÁN NEM VÁLIK HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉSSÉ, ÉS NEM IS HOSSZABBODIK MEG AUTOMATIKUSAN TOVÁBBI 6 HÓNAPRA VAGY 1 ÉVRE, HANEM A HATÁROZOTT IDŐ LEJÁRTÁVAL MEGSZŰNIK.

Amennyiben az előfizető a határozott idejű szerződés megszűnte után is igénybe szeretné venni a szolgáltatást, úgy új előfizetői szerződést köthet a Szolgáltatóval, a Szolgáltató által az új előfizetői szerződés megkötésekor alkalmazott szerződési feltételek szerint.

 

 1. Az előfizetői szerződés formája, rögzítése és hozzáférhetősége

Tekintettel arra, hogy a szerződéskötés során a szerződő felek nem használnak a nyilatkozattevő személyének kétségtelen azonosítására alkalmas, minősített elektronikus aláírást, ezért a Szolgáltatóval kötött előfizetői szerződés nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:7.§ (3) bekezdése szerinti írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató nem készít minden egyes előfizetéshez egyedi, egységes szerkezetű előfizetői szerződést, az előfizetői szerződések elektronikus formában, az előfizető által megadott adatok, az általa, valamint a Szolgáltató által elektronikus formában tett nyilatkozatok, a Szolgáltató által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek és a jelen, a Szerződéskötést Megelőző Tájékoztatásban foglalt feltételek szerinti tartalommal jönnek létre. Az előfizetői szerződések nem kerülnek egy egységes szerkezetű dokumentumban rögzítésre, és utólag sem hozzáférhetőek egy egységes szerkezetű dokumentum formájában.

 

 1. A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege:

A szolgáltatás megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után az előfizető részére.

Az egyes előfizetői csomagok előfizetési díjai:

– Alap Csomag, 3 hónapra: a 3 hónapra szóló előfizetési díj 3.050 Ft (2.400 Ft+27% áfa),

– Alap Csomag, 6 hónapra: a 6 hónapra szóló előfizetési díj 5.080 Ft (4.000 Ft+27% áfa),

– Extra Csomag, 3 hónapra: a 3 hónapra szóló előfizetési díj 6.100 Ft (4.800 Ft+27% áfa),

– Extra Csomag, 6 hónapra: a 6 hónapra szóló előfizetési díj 10.160 Ft (8.000 Ft+27% áfa).

Az egyes előfizetői csomagok tartalmának ismertetése a weboldal díjcsomagválasztó menüjében található.

Az előfizetői csomagok előfizetési díjai bruttó árak, a díjtételek tartalmazzák a 27%-os általános forgalmi adót (áfá-t).

A Szolgáltatóval csak határozott idejű, 3 hónapra vagy 6 hónapra szóló előfizetői szerződést lehet kötni. A 3 hónapra vagy 6 hónapra szóló előfizetési díj előre fizetendő meg, és egy összegben esedékes.

 

 1. Az előfizetési díjon kívül felmerülő, az előfizetőt terhelő egyéb költségek

Az előfizetési díj teljes összege a 3 hónapnyi vagy 6 hónapnyi számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

Az előfizetési díjon felül az előfizetőt más díjak, költségek nem terhelik.

Az előfizetőnek az előfizetői szerződéssel kapcsolatban nem kell semmilyen letétet fizetnie vagy egyéb pénzügyi biztosítékot nyújtania a Szolgáltató részére.

 

 1. A teljesítés feltételei, határidejei

– Az előfizetési díj megfizetésének lehetséges módjai:

 • bankszámláról történő utalás
 • fizetés PayPal-lal

– Az előfizetési díj megfizetésének határideje: az előfizetési díj a Szolgáltató által az előfizetőnek e-mailben küldött díjbekérő/számla elküldése napját követő 5 munkanapon belül fizetendő meg a Szolgáltató részére. (Az előfizetési díj megfizetésének napja az a nap, amikor az előfizetési díj a Szolgáltató bankszámlájára beérkezik.) A határidő eredménytelen eltelte esetén az előfizetői szerződés a keletkezésére visszamenő hatállyal, automatikusan megszűnik.

– A teljesítés megkezdésének határideje a Szolgáltató részéről: a 3 hónapra vagy 6 hónapra szóló előfizetési díj teljes összegének a Szolgáltató bankszámlájára való beérkezésének napját követő munkanapon 18:00-ig.

 

 1. Az előfizető elállási joga a szerződéskötést követő 14 napon belül

Az előfizetőt – amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését még nem kezdte meg – indokolás nélküli elállási jog, illeti meg a szerződéskötés napját követő 14 napon belül.

Ha a Szolgáltató az előfizető kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést a szerződéskötés napját követő 14 napon belül, és az előfizető e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az őt a szerződéskötést követő 14 napon belül megillető, indokolás nélküli elállási jogot, úgy a teljesítés Szolgáltató általi megkezdését követően az előfizető nem gyakorolhatja az őt a szerződéskötés napját követő 14 napon belül megillető, indokolás nélküli elállási jogát. Az előfizető a továbbiakban csak akkor állhat el az előfizetői szerződéstől, ha a Szolgáltató a szerződéskötést követő 14 nap eltelte után sem kezdte meg a teljesítést.

Amennyiben az előfizető jogszerűen gyakorolta a szerződéstől való elállás jogát, úgy a Szolgáltató, legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül, köteles visszatéríteni az előfizető részére az előfizető által megfizetett előfizetési díj teljes összegét. A Szolgáltató – amennyiben ez lehetséges – a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

Az előfizetői szerződéstől való elállás bejelentéséhez használandó formanyomtatvány megtalálható a Szolgáltató honlapján.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az előfizető az elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt e-mailben elküldi a Szolgáltató részére vagy postára adja azt a Szolgáltatónak címezve.

Mivel a Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. kormányrendeletnek a fogyasztókra vonatkozó, számukra kedvező rendelkezéseit – ahol ez a jogszabályi keretek között lehetséges – alkalmazza a jogszabály alapján fogyasztónak nem minősülő előfizetőkre is, ezért a fenti, a fogyasztók számára előnyös rendelkezések vonatkoznak a fogyasztónak nem minősülő előfizetőkre is.

 

 1. Díjcsomagváltás

Amennyiben az előfizető az általa választott díjcsomagról egy másik díjcsomagra szeretne áttérni, úgy a Szerződő Felek az előfizetői szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, elszámolnak egymással, és új előfizetői szerződést kötnek újabb 3 hónapos vagy 6 hónapos  időtartamra. A korábbi előfizetői szerződés alapján megfizetett havi előfizetési díj szolgáltatással nem ellentételezett részének összegét az előfizető ilyenkor beszámíthatja az új előfizetői szerződés alapján fizetendő előfizetési díjba. Ha az előfizető alacsonyabb díjú előfizetői csomagra vált, és a korábbi, magasabb díjú előfizetői szerződés alapján megfizetett havi előfizetési díj szolgáltatással nem ellentételezett részének összege több, mint az új előfizetői szerződés alapján fizetendő előfizetési díj összege, úgy a Szolgáltató a különbözetet 14 napon belül visszatéríti az előfizető részére. A Szolgáltató – amennyiben ez lehetséges – a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

 

 1. Kellék-, termék- és jogszavatosság, jótállás

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, és hibás teljesítés esetén kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján az előfizető – választása szerint – a hiba kijavítását kérheti (pl. ha a belépési jelszavával nem tud hozzáférni a szolgáltatáshoz), vagy kicserélést kérhet (pl. ha az előfizető VIP-csomagra fizetett elő, de csak az Alap Csomaghoz kapott hozzáférést). Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy az előfizető az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Szolgáltató köteles megtéríteni az előfizetőnek a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti.

Az előfizető a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért az előfizető a felelős.

Figyelemmel arra, hogy az előfizetői szerződés nem ingó dolog tulajdonjogának átruházására irányuló adás-vételi szerződés, hanem szolgáltatási szerződés, ezért termékszavatossági igények felmerülése és jótállás vállalása fogalmilag kizárt az előfizetői szerződéssel kapcsolatban.

A Szolgáltatóval megkötött előfizetői szerződés semmi módon nem ruház az előfizetőre semmilyen, a szolgáltatás tartalmára vagy a szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot. A Szolgáltató kijelenti, hogy más személynek nincs semmilyen olyan joga vagy igénye, amely az előfizetőnek a médiaszolgáltatás megtekintésére vonatkozó felhasználói jogát sértené.

 

 1. Van-e olyan magatartási kódex, amelyhez a Szolgáltató csatlakozott?

A Szolgáltató nem írt alá és magára nézve nem ismer el kötelezőnek semmilyen, piaci önszabályozás keretében vagy egy adott szakma művelői által létrehozott, valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat meghatározó magatartási kódex-et.

 

 1. A Szolgáltató panaszkezelésének módjai

Lásd a Szolgáltató Panaszkezelési Szabályzatát és a panaszbejelentéshez használandó formanyomtatványt a Szolgáltató weboldalán.

 

 1. Fogyasztói jogviták peren kívüli vitarendezési fórumai

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében az alábbi, peren kívüli vitarendezési fórumokhoz csak fogyasztónak minősülő előfizetők fordulhatnak.

 

– A fogyasztó fogalmának meghatározása a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ a) pontja szerint: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval, illetve szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vagy szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval, illetve szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is,

 

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő előfizető között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő előfizető a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is.

Az Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület: Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Honlap cím: bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

A békéltető testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/udvozlo?id=testuletek

 

– Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján (OVR) keresztül

A vitarendezési fórumot az EU-ban, valamint Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben élő fogyasztók vehetik igénybe.

Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 

 1. Panasztétel a médiaigazgatásra vonatkozó szabályok megsértése és az előfizetők méltányolandó érdekének sérelme miatt

 

– Bejelentéstétel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál

Amennyiben a Szolgáltató a médiaszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban olyan magatartást tanúsít, amely valamely, a médiaigazgatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezés (pl. erőszakos tartalommal, korhatár-besorolással, kéretlen hirdetéssel, emberi méltósághoz való jog tiszteletben tartásával kapcsolatos szabályok) megsértésének minősül, és a Szolgáltató nem orvosolja a panaszt, úgy a panaszos bejelentést vagy panaszt tehet, valamint jog- vagy érdeksérelmi kifogást nyújthat be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál, az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

levélcím: 1525. Pf. 75

tel: (06 1) 457 7100

honlap: https://nmhh.hu/

e-mail: info@nmhh.hu

 

– Panasztétel a Média- és Hírközlési Biztosnál

Amennyiben a Szolgáltató a médiaszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban olyan magatartást tanúsít, amely ugyan nem minősül valamely, a médiaigazgatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezés (pl. erőszakos tartalommal, korhatár-besorolással, kéretlen hirdetéssel, emberi méltósághoz való jog tiszteletben tartásával kapcsolatos szabályok) megsértésének, de a médiaszolgáltatást igénybe vevő Előfizetők méltányolandó érdekének sérelmét okozza vagy okozhatja, és a Szolgáltató nem orvosolja a panaszt, úgy a panaszos panaszt tehet a Média- és Hírközlési Biztosnál, az alábbi elérhetőségeken:

 

Média- és Hírközlési Biztos Hivatala

1088 Budapest, Reviczky u. 5.

Levélcím: 1433 Budapest, Postafiók 198.

Tel: (06 1) 429 86 44

honlap: https://nmhh.hu/media-es-hirkozlesi-biztos/tudnivalok/media

 

 1. Tájékoztatás a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésekről

Jelenleg a weboldal WordPress alapokon működik, melyet egyrészről a folyamatosan frissülő Wordfence biztonsági software véd, valamint a terheléselosztó rendszerben található tűzfal védi az oldalt. Kizárólag a terheléselosztó rendszer (Cloudflare) számítógépei tudnak közvetlenül kapcsolódni a webkiszolgáló portokra.

A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein (legyen ez saját vagy bérelt) elhelyezett adatokat. A jelszavak titkosítva kerülnek tárolásra, az adatbázis-szerver pedig jelszóval és tűzfallal védett felületen van A Szolgáltató az Előfizető adatait harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át, kivéve, ha az adatszolgáltatásra törvény kötelezi a Szolgáltatót.

 

 1. Tájékoztatás a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről

Az oldal tartalma a korszerű asztali és mobil böngészőprogramok (pl. Firefox, Chrome, Explorer, Opera legfrissebb változatai) segítségével elérhető.

 

Budapest, 2022.04.01.