Csomor Lajos által irányított független kutatócsoport 1983-ban vizsgálhatta meg először az 1978-ban Amerikából hazatért Szent Koronát.
A korona átadásának egyik feltételéül azt szabták az amerikaiak, hogy a magyar vezetésnek engedélyeznie kell a korona tudományos vizsgálatait.
A magyar hatóságok olyan feltételt szabtak a kutatóknak, hogy ők semmiképpen sem cáfolhatják meg az addigi tudományos álláspontot, akármit is találnak.
Az aranyműves vizsgálat kiértékelésnek az lett az eredménye, hogy a korona szerkezetileg egységes.
Összegző elmélet szerint a Magyar Szent Korona joghatósága nem szüntethető meg, de a királyság eltörlése mégis megszakította a magyar államhatalmi jogfolytonosságot. Ezért helyre kell állítani a Magyar Szent Korona uralmát annak minden bel- és külpolitikai következményével együtt. Ugyancsak helyre kell állítani a korona eredeti, „Isteni terv szerinti” állapotát.