Csomor Lajos által irányított független kutatócsoport 1983-ban

vizsgálhatta meg először az 1978-ban Amerikából hazatért Szent Koronát.

 A korona átadásának egyik feltételéül azt szabták az amerikaiak, hogy

a magyar vezetésnek engedélyeznie kell a korona tudományos vizsgálatait.

A magyar hatóságok olyan feltételt szabtak a kutatóknak, hogy ők

semmiképpen sem cáfolhatják meg az addigi tudományos álláspontot,

akármit is találnak.

Az aranyműves vizsgálat kiértékelésnek az lett az eredménye, hogy a

korona szerkezetileg egységes.

Összegző elmélet szerint a Magyar Szent Korona joghatósága nem

szüntethető meg, de a királyság eltörlése mégis megszakította a magyar

államhatalmi jogfolytonosságot. Ezért helyre kell állítani a Magyar

Szent Korona uralmát annak minden bel- és külpolitikai következményével

együtt. Ugyancsak helyre kell állítani a korona eredeti, „Isteni terv

szerinti” állapotát.