Azok szovjetek voltak, nem oroszok! Szokták felhozni mentségül a magukat nemzeti érzelműnek mondó polgártásaink, amikor megkapják a kérdést, hogy így például ’56 tükrében nem zavar titeket az oroszbarátság amivel összesarlókalapácsoztak benneteket?
Természetesen már önmagában is gyermeteg önáltatás ez a dolog, hiszen senki nem gondolhatja komolyan, hogy 1922 december 30-adikán Baba Yaga varázsütésére eltűntek az oroszok mind egy szálig és helyettük megjelentek a szovjetek, majd pedig 1991. december 26-dikán ugyan ez megtörtént, csak fordítva.
De ne legyünk ennyire profán módon illúziórombolók, hiszen azt is komoly trauma feldolgozni, hogy nincs Mikulás. Vagy Télapó ugyebár. Adjuk inkább át a szót Vlagyimir Putyinnak, hiszen ki mást találhatnánk kompetensebbnek a témában, mint Oroszország teljhatalmú elnökét.
2021 decemberében jelent meg egy dokumentumfilm melyben így nyilatkozott:
“A Szovjetunió összeomlása tragédia volt, ahogy az ország legtöbb polgára számára. A szovjet állam szétesése az akkor a Szovjetunió nevet viselő történelmi Oroszország szétesése volt.”
Ez nem újdonság, Putyin hasonló nyilatkozatot tett már 2005-ben is a nemzethez idézett éves beszédében:
“Mindenekelőtt érdemes tudomásul venni, hogy a Szovjetunió felbomlása volt az évszázad legnagyobb geopolitikai katasztrófája. Az orosz nemzet számára ez egy igazi dráma. Több tízmillió honfitársunk találta magát orosz területeken kívül.”
2018-ban, egy kalinyingrádi eseményen így válaszolt arra a kérdésre, hogy melyik lenne az az esemény, ami ha tudna akkor visszafordítana:
“A Szovjetunió összeomlása.”
Biztosan lehet még hasonló nyilatkozatokat találni tőle, de talán ebből is világos, hogy Putyin gondolatvilágának szerves része a Szovjetunió iránti mélységes vonzalom és egyértelműen a modern kori orosz történelem integráns részeként tekint rá.
Felmerül még a kérdés, hogy ebben a kontextusban maga a Szovjetunió csak egy speciális korszak volt és csak a modern Oroszország egy sikeresebb időszakaként vonzódik hozzá, vagy pedig itt is átfogóbb az összefonódás.
Szintén a 2021-es interjúban hangzott el, a SzU összeomlása utáni időszakra vonatkozóan hogy:
„Teljesen más ország lettünk. Jórészt elveszett, ami több mint ezer év alatt felépült.”
Mai hír pedig, hogy a Nagy Péter cár születésének 350. évfordulója alkalmából megrendezett tárlatot így kommentálta:
“Péter cár a Nagy Északi Háború idején nem elragadott területeket, hanem orosz őshonos földeket szerzett vissza és erősített meg, és a modern Oroszország feladata is a visszaszerzés és megerősítés.”
Mindezekből az következik, hogy Putyin nem csak a modern orosz történelem, hanem az egyetemes orosz történelem szerves részeként tekint a Szovjetunióra. Ebben az összefüggésben pedig a SzU, az orosz birodalmi logika és birodalmi törekvések egyik kifejezetten sikeres eszköze és kivetülése, mely számára egy újra elérendő állapotként jelenik meg.
Egy pillanatra idézzük meg Donald Trumpot is, aki Putyin nagy rajongójaként így nyilatkozott idén márciusban, az ukrajnai háború kitörése után:
“Újjá akarják építeni a Szovjetuniót. Volt egy országuk. Láthattad, tele volt szeretettel és tudod azért csináljuk, mert valaki nagyobbá akarja tenni az országát, vagy pedig vissza akarja állítani úgy ahogy régen volt, amikor valami nem megy valami jól.”
Összevetve, Putyin szerint a Szovjetunió nem volt más, mint Oroszország egy különösen sikeres időszaka, mely történelmi távlatban zajló események következményeként jött létre, az orosz birodalmi logika egyik módfelett sikeres iterációjaként. Az összeomlása pedig az orosz nép számára valódi sorscsapás, a visszaállítása pedig az ő Nagy Péterig visszavezethető kötelessége.
Így hát, ha valaki amikor valaki azt mondja, hogy ’56-ban azok szovjetek voltak nem oroszok, 1849 meg már régen volt, az egész egyszerűen még rajongása tárgyának, Vlagyimir Putyinnak a szavait is kétségbe vonja.
Forrás: KARD