Létező, ámde a mai napig vitatott apokrif irat az Énoch könyve, ami nemcsak a Hét Mennyországot taglalja, hanem az angyalok lázadását és bukását is. A szövegből az is kiderül, hogy ki volt eredetileg Sátán, úgyhogy Énochnak igazán sikerült kiteregetni a Mennyek szennyesét! Ismerd meg a bukott angyalok történetét.

Énoch könyvét öt részre osztották. Egyes részei elméletileg Palesztinában a Kr. előtti 3. századtól a Kr. u. 1. századig terjedő időintervallumban keletkeztek. Az eredeti iratot arámi nyelven írták, de görög nyelvű töredékek is színesítik. A könyv lényegében az angyalok lázadásáról szól és annak a következményéről, hogy megjelent a bűn Földön.

Az irat másik részében Énoch földi és égi utazásairól olvashatunk színes beszámolókat, illetve a közelgő végítéletről.

A Virrasztók és az angyalok bukása

Kezdetben Virrasztóknak, avagy Grigoriknak nevezték a bukott angyalokat, akik sohasem alszanak, mivelhogy folyamatosan figyelik és ellenőrzik a világot. Isten jobb keze a világ leghíresebb kerubja volt, Satanael. Shemyaza (azaz Satanael) gyakran nézte a Földet és az a bűnös kérdés ötlött fel benne, miért csak Istent szerethetik, miért nem lehet mást is. Egyáltalán, miért nem lehet családjuk? Hiába mondták el neki sokadjára, hogy az angyalok egyedül Istent szerethetik és dicsőíthetik.

De miért???

Ha mást is olyan intenzitással szeretnének, mint Isten, nem lennének képesek igét hirdetni és az emberek segítségére lenni. Már nem objektíven, hanem szubjektíven hoznának döntéseket. Így vagy-úgy, de a válasz nem tetszett Satanaelnek és pontosan kétszáz másik cimborájával, akik hasonlóképp gondolkodtak, mint ő, leszálltak a Hermon-hegy csúcsára. Esküt tettek, hogy vállalják azt, ami ezután következik, márpedig sokat sejthetően nem túl fényes jövő várt rájuk.

Onnantól kezdve a fővezér Shemyaza lett. Az alvezérek pedig: Ezékiel, Baraqiél, Aszáél/Azázél/Azazel, Urákiba, Ramiél, Kokábiél, Samsziél, Szartaél, Ramtél, Dániel, Tamiél, Armarosz, Zaqiél, Turiél, Batriél, Ananél, Jomiél és Aráziel.

Létezik egy másik és gyenge verzió is az angyalok bukásáról, miszerint az angyalok pozitív szándékkal érkeztek a Földre, és mi gonosz csábító fehérnépek elcsábítottuk őket! De ez valószínűleg egy ugyanolyan himsoviniszta gondolat, minthogy egyedül Éva tehet az almás esetről meg hogy kirúgtak minket a Paradicsomból.

Mit nyertünk mi a bukott angyalokon?

Amíg az angyalok itt tartózkodtak, különféle dolgokra tanítottak meg bennünket. Megmutatták a gyökerek és fák vágásának módját. Azazel a kardok, kések, pajzsok és mellvértek készítésére és használatára tanított meg, és emiatt ismertük meg a háborút. Illetve megmutatta az ékszerek készítését, a szemhéjak festését és a drágaköveket, hogy a nők megtanulják a csábítás művészetét. Köszi Azi!

Maga Shemyaza mágiát és varázslást tanított, Armárosz pedig varázslatok elhárítását. Emellett Kokábiel a csodajeleket, Baraqiel az asztrológiát, Tamiél a csillagok megfigyelését, és Aszrádél a Hold járását.

Az angyalok és emberek gyermekei

Tehát Semihaza (még egy másik neve Satanaelnek) vezette lázadás eredményeképp keveredtek az égiek és a földiek. Feleséget szereztek maguknak majd a bűnös frigyből háromezer könyök magas óriások, azaz Nephelimek születtek, akik később a világ és egymás ellen fordulva, majdnem elpusztították a Földet. A gigászok felélték az összes létező élelmet, és miután nem volt más ennivaló, az embereket kezdték elfogyasztani ezért Isten elküldte Szárielt Noéhoz, a jól ismert bárka sztorival. Isten az özönvizet a Nephelimek elpusztítása végett küldte, aki igénybe is vette négy hűséges arkangyalának szolgálatait.

Gábriel kapta a megtiszteltetést, hogy elpusztítsa a Virrasztókat és a fiaikat.

Rafaelnek jutott a megtiszteltetés,hogy Azázélt megkötözze, majd Dudáél pusztájában, az Isteni Katlanba vesse és fedje sötétséggel, hogy ne láthassa a fényt. Az Ítélt Napján meg majd a tűzre vetik. Utána az arkangyal gyógyítsa meg a Földet, és adja hírül a föld megújulását.

Michael kapta Shemyaza bebörtönzését, de csak azután, hogy végig nézte asszonyai és fiai hogyan ölik meg egymást, akiket Gábriel előbb egymásnak uszított. A tervek szerint majd Satanaelt is előveszik a Végítélet napján, aki ekkor elveszítette az angyalok nevére jellemző el-t és Sátán lett belőle.. Michael is osztozott a feladatban, hogy számoljon le a Virrasztók gyerekeivel, és tüntesse el a Földről az erőszakot, és minden létező gonoszságot. Legyen ismét fény és igazság.

Énok első küldetése 

Isten hívatta Énokot, hogy adja a Virrasztó vezérek tudtára, hogy nem lesz számukra bűnbocsánat, sem béke. Sőt, végig kell nézniük szeretteik halálát és irgalomért kell könyörögniük. A próféta átadta az üzenetet, és arra kérték, hogy kérje Isten bocsánatát nekik, mivel ők maguk már nem tudnak hozzá szólni és amúgy is annyira szégyellték magukat, hogy az égre se mertek nézni.

Énok egyesével feljegyezte mindenki könyörgését, és felolvasta Istennek, aki egy látomásban válaszolt. Vagyis Énoch válasza az volt, hogy sosem fog teljesülni a kérésük. Nem lelhetnek békességre, és soha többé nem mehetnek az égbe, mert a Földön lesznek megkötözve.

Úgy néz ki, hogy a bebörtönzött vezérek ma is várják az Ítélet Napját. De, hogy Sátán miként szabadult ki, miért lett a Pokol ura, akinek mondhatni engedélye van időről időre rossz dolgokat tenni, hogy egyensúlyban legyen a jó és a rossz, arról nem szól Énoch könyve…

Forrás: Árkádia