Vendégünk: Király B. Izabella

Az adásban K. B. Izabella beszél az Aranybulláról, amit 800 évvel ezelőtt adtak ki, s amelyben benne foglaltatik az „ellenállási jog.” Ismerteti és értelmezi a Vérszerződés és az Aranybulla sajátos, jogfolytonosságát, és rámutat az Alaptörvényben is fellelhető ilyen irányú szegmenseire.