Pilisszántó Csillagösvény
A Pálosok üzenete

Milyen csodák várnak még ránk? A pálosok üzenete

Mi lett Pilisszántó címere a rendszerváltás után? Sumér szimbólumok és

azok jelentése, Boldog Özséb és a pálosok, mit kerestek a rómaiak

Pilisszántón, mit rejt a templom beszakadt padlózata? Szőnyi József

megismertet bennünket a pálos címerrel és jelentésével; betekinthetünk a

falut behálózó, kiboltozott folyosórendszerbe, mesél a megoldatlan

kereszt történetéről;  6ezer éves sumér eredetű vésett kövekről; több

ezer éves titkokról a mélyben. És ez a sok csoda mind Pilisszántón

látható, felkereshető.

www.nexustv.hu