Hazafiak a tisztánlátásért

Pártpolitika mentes szakértői kormányt  elősegítő mozgalom

A pártpolitika mentes szakértői kormányt elősegítő mozgalmat abból a célból indítottuk útjára, hogy egy valós alternatívát adjunk nemzetünknek, azoknak, akiknek elegük volt és van az állandó pártviszálykodásból, nemzetünk megosztásából, kirablásából,  hazudozásból és korrupcióból.

Szándékunkban áll kidolgozni szakértők segítségével nemzetünk rohamos fogyatkozásának megakadályozását., létrehozni egy olyan nemzeti gazdaságot, mely nemcsak a hazánkban élő nemzetünknek lesz képes jólétet biztosítani, hanem megteremti az alapfeltételeit a sok százezer külföldre távozott magyar hazatérésének is.

A következő napokban felszólítjuk azon, a nemzet által már ismert becsületes, nemzetileg elkötelezett, tiszteletet érdemlő szakértőket, akik már ezideig is végezték országépítő munkájukat, hogy csatlakozzanak egy közös szerveződés keretei alá, mely segítségével megteremtjük az országházban, még nem létező, így, üresen álló felsőház feltöltését. Ezáltal képes lesz nemzetünk kontroll alatt tartani a pártok kicsapongásait és normális keretek közé szorítani a társadalom működését, ezáltal fejlődését. Helyre kívánjuk tenni a történelmi alkotmányunkat, mely által biztosítani kívánjuk a  jogfolytonosságot.

 Soraink közé várunk közgazdászokat, orvosokat, jogászokat, ügyvédeket, oktatókat, egyetemek és felsőfokú intézmények  nem korrumpált vezetőit stb.