P.T.K. – POLITIKA, TÁRSADALOM, KÖZÉLET.
NEVELÉS ÉS OKTATÁSÜGY
Juhász J. Zoltán vendége: Király B. Izabella
2021.12.23.

 

Az epizód a jelenlegi iskolarendszer és oktatásügy súlyos problémáit, a felnövekvő generációra leselkedő ebből eredő veszélyeket, a korszellem esetleges, ártalmas hatásait taglalja. K. B. Izabella lehetséges kiutakat, megoldási alternatívákat is felvázol.