P.T.K.
A VALLÁSRÓL
Juhász J. Zoltán
vendége
KIRÁLY B. IZABELLA
2022.02.08.
www.szovetkezettv.hu

Az epizódban az atomizált magyar társadalom jellemzői kerülnek fókuszba. Ennek egyik fontos szegmense a vallás, a „magyaridegen vallás.” K. B. Izabella elemzi mindennek szerepét, a klasszikus vallás háttérbe szorulását, illetve ismerteti az új pápai irányvonalat, ami egyfajta teológiai és ideológiai válság jeleit mutatja. Ismerteti a „Tengri vallás” és a magyarság párhuzamos jellemzőit.