Füzesi Péter riportja

A műsor régebbi (pár évvel ezelőtt készült) és részletesen vázolja fel az akkori, legaktuálisabb problémát a migránsválságot. Drábik tanár úr szemléletesen és szenvedélyesen mutatja be Európát – mint adott probléma – fő színterét. Mondandójában érinti a múlt, jelen és jövőre vonatkozó további esetleges összefüggéseket is, valamint felhívja a figyelmet  – mitegy megoldást kínálva – a lehetséges kiútra is.