Az „EGYsÉG Álom Mozgalom pilisszentkereszti „otthonából” érkezett Fülöp Melinda dobogókői rendezvényünkre. Minden bajunk gyökere Istentől és az Egységtől való elszakadásunk. Egy egészséges, szeretet és boldogság alapú társadalom kialakulásának feltétele, hogy újra megtaláljuk és visszatérjünk ebbe az Egy-s-Égbe. „Miután az ember meghalt, egy tengerparton találta magát Istennel az oldalán, aki így szólt hozzá:
– Látod ezeket a lábnyomokat? – mutatott a homokba.– Ezek a tieid, ahogy
jártad az utad.
– És kié a másik lábnyom, mely az enyém mellett halad? – kérdezte az
ember.
– Azok az enyémek – felelte Isten.
Az ember megnézte a nyomokat, s észrevette, hogy néhol a lábnyomok csak
egyedül haladnak tovább.
Megkérdezte Istent, mit jelent ez?
– Azok a nehéz időket jelzik.
– Miért hagytál el engem ilyenkor? – kérdezte csalódottan az ember.
– Nem hagytalak el – mosolygott rá Isten.– Olyankor a karjaimban
vittelek tovább.”
Melinda bemutatja a Mozgalom életét, programjaikat, hagyományőrző
rendezvényeiket is.

www.nexustv.hu