Nézd meg, aztán mutasd meg másoknak is!

Legfőképpen a felnövekvő nemzedékeknek, a fiataloknak, a diákság számára, hogy legyen kinek tovább adnunk a jövőt! Mutasd meg azoknak is, akik tanítják őket, hogy emlékezzenek arra a tudásra, amit örökségül kaptunk őseinktől, akik még szívükben hordták az igazságot!

Útravalóként, a hamuba sült pogácsa és a magyar embernél szalonnázás céljából tartott Bugyli bicska márkájú evőalkalmatosság mellé ne felejtsd el bepakolni a tarisznyádba a csak ránk, magyarokra jellemző józan paraszti eszedet sem! Nagy szükséged lesz rá!

Embert próbáló feladatot bízott ránk a Teremtő. A Legkisebb Királyfi népeként nem csak kővé vált testvéreinket kell kiszabadítanunk, de ezzel együtt a világ többi népét is fel kell emelnünk a Jó Istenhez! Erre csak mi, magyarok vagyunk képesek. Ahhoz, hogy végre tudjuk hajtani ezt a feladatot, isteni tervezésű rendszert kell működtessünk. Ez az isteni tervezésű rendszer nem más, mint ékes-édes anyanyelvünk. Ennek működését, működtetését bízta ránk a Teremtő. Ez a maga nemében egészen rendkívüli, nincs még egy hozzá fogható, hiszen képes a maga egészében szemlélni, leírni és elbeszélni a világot.

Könyveim – a bennük található tudás- és ismeretanyaggal együtt –hasznos és örömteli útitársként szegődnek minden olyan ember mellé, akik az Élet nagy országútján való előre haladást nem végeláthatatlan ténfergésként, sokkal inkább egyfajta ismeretszerző és ismeretterjesztő zarándoklatként élik meg.

Köszönettel: Szabó László

Szabó László – A mutatványos bódé I.

Mese az erdőről

www.nexustv.hu