Pártpolitika mentes szakértő kormányt elősegítő mozgalom

A pártpolitika mentes szakértő kormányt elősegítő mozgalmat abból a célból indítottuk útjára, hogy egy valós alternatívát adjunk nemzetünknek, azoknak, akiknek elegük volt és van az állandó pártviszálykodásból, nemzetünk megosztásából, kirablásából, hazudozásból és korrupcióból.

Szándékunkban áll kidolgozni szakértők segítségével nemzetünk rohamos fogyatkozásának megakadályozását, létrehozni egy olyan nemzeti gazdaságot, mely nemcsak a hazánkban élő nemzetünknek lesz képes jólétet biztosítani, hanem megteremti az alapfeltételeit a sok százezer külföldre távozott magyar hazatérésének is.

A következő napokban felszólítjuk azon, a nemzet által már ismert becsületes, nemzetileg elkötelezett, tiszteletet érdemlő szakértőket, akik már ez ideig is végezték országépítő munkájukat, hogy csatlakozzanak egy közös szerveződés keretei alá, mely segítségével megteremtjük az országházban, már nem létező, így, üresen álló felsőház feltöltését. Ezáltal képes lesz nemzetünk kontroll alatt tartani a pártok kicsapongásait és normális keretek közé szorítani a társadalom működését, ezáltal fejlődését. Helyre kívánjuk tenni a történelmi alkotmányunkat, mely által biztosítani kívánjuk a jogfolytonosságot.

KEZDŐOLDAL