A Közhatalom monopolizálása, majd privatizálása oda vezetett, hogy a társadalomnak nincs döntéshozatali képessége. A nép kizáródott a közügyekben való felelős részvétel alól. Ki a Magyar?