Dr. POPÉLY GYULA – egyetemi tanár, magyarság kutató előadása: „A Cseh politika szerepe Magyarország megcsonkításában!”

Dr. Popély Gyula 1985-ben a magyar iskolák fölszámolása elleni mozgalom egyik szervezője volt. 1990 januárja és 1990 áprilisa között a Csehszlovák Szövetségi Gyűlés kooptált képviselője. 1991–1997 között a pozsonyi magyar gimnázium igazgatója. 2000 februárjában lett a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, majd 2001-től 2005-ig tanszékvezető docense. 2001-től az MTA nagydoktora. 2002–2004 a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese, majd 2006-ig rektorhelyettese. 2005-ben habilitált egyetemi tanár lett.
1964–1968 a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub alapító tagja. 1968–1970-ben a Magyar Ifjúsági Szövetség egyik szervezője. 1968-tól a Csemadok tagja. 1978–1989 között a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságában dolgozott. 1990-ben az Együttélés Politika Mozgalom egyik alapítója. 1992-ben a Magyar Néppárt alapító elnöke.