A magyar alkotmány alapját jelentő szabadságlevél az 1222-ben Székesfehérváron kiadott Aranybulla.

A hagyomány szerint II. András a Csúcsos-hegyen hirdette ki a király és a nemzet jogait, kötelezettségeit és a nemzeti kiváltságokat rögzítő bullát. Itt áll Rétfalvi Sándor 1972-ben, az Aranybulla kiadásának 750. évfordulójára készített mészkő plasztikája. Helyét 1990-ig egy szovjet T-34-es tank foglalta el. Az emlékművön a rendelkezés alábbi szövegrészlete olvasható:

„Méltó szolgálattal szerzett birtokából soha senki meg ne fosztassék.”