Kárpátalján tömeges mozgósítást hajt végre a kijevi rezsim. Etnikai magyarokat soroznak be, hogy pótolják a harctéri veszteségeket.

Információk szerint a hatóságok tavaszig 10 ezer embert terveznek besorozni a térségből.

Kárpátalja szinte minden falujában napok óta folyik a kényszersorozás. A beregszászi járási Nagysolcon vasárnap körbevettek egy piacot. Hetven embert vittek el onnan.

 

 

Az interneten email formájában jutott el hozzánk az a levél és kísérő szöveg, amelyet változatlan formában közzé teszünk.

Kedves Barátaim, külhoni honfitársaink sorsáért aggódó Ismerőseim!

Nyilván mindenki érzi, tudja, hogy ami a kárpátaljai magyarokkal történik, az már tűrhetetlen, azt meg kell állítani.

A magyar kormány mozgástere az orosz-ukrán háború miatt elég korlátozott, szükség van a civil társadalom fellépésére is.

E gondolatkörből kiindulva Varga István barátommal nyílt levéllel fordulunk az ENSZ illetékes fórumaihoz kárpátaljai honfitársaink védelmét kérve.

Akciónk annyiban nem esélytelen, hogy a levél időben eljut a megfelelő helyekre. Tehát a figyelemfelhívás nemzetközi szinten megtörténik. A célba vett fórumok pontos és élő címeit diplomáciai segítséggel ismerjük, tehát felhívásunk nem fog elkallódni. Ezen kívül fontos körülmény, hogy az Emberi Jogi Tanács négyszer ülésezik egy évben, és márciusban foglalkoznak kisebbségi kérdésekkel.

Tisztelettel kérünk Mindenkit, aki egyetért a levélben foglaltakkal, írja alá szimbolikusan, ami alatt a következő értendő. Válaszlevélben közli egyetértését, és megadja a neve alá írandó foglakozást, beosztást vagy munkahelyet. Mindezt legkésőbb vasárnap estig kérjük elküldeni.

Hozzájárul a sikerhez, ha ez a felhívás „továbbítás” funkcióval eljut más nemzetben gondolkozó személyekhez is. Ezt külön megköszönjük.

Tisztelettel, előre is köszönettel, honfitársi szeretettel:

 

Csóti György

nemzetpolitikai tanácsadó

1125 Budapest – Kikelet utca 19

csoti.kikelet@gmail.com – www.csotigyorgy.hu

+36 20 618 4447

__________________________________________________________________________________________________

Nyílt levél az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához
a kárpátaljai magyarok ügyében
 

Másolatot kap az ENSZ Kisebbségi Fóruma és az ENSZ kisebbségi különmegbízottja 

Alulírott magyar értelmiségiek, közéleti szereplők és egyszerű polgárok,tiszteletteljes kéréssel fordulunk az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához, vessen be minden rendelkezésére álló eszközt az Ukrajnában kisebbségi sorsban élő őshonos nemzeti közösségek védelmében, állítsa meg a kárpátaljai magyarok ellen hosszú évek óta folyó kíméletlen és sokrétű hadjáratot, mely már kezdi kimeríteni a vértelen népírtás fogalmát. Az anyanyelv használati jog megtagadása, a nemzeti önazonosság nyílt megvallásának tiltása, a koholt vádak alapján történő bírósági eljárások, nyílt fizikai erőszak, a mindennapi életben tapasztalt sorozatos diszkrimináció kivándorlásra vagy asszimilációra kényszeríti az őshonos nemzeti kisebbségeket. A magyar kormány korábban a diplomáciai eszköztár teljességét latba vetette, de az orosz agresszió kezdete óta visszafogja magát, ami vérszemet ad az ukrán soviniszta erőknek.

Az emberi jogok magukba foglalják az őshonos nemzeti közösségek kollektív jogait. E jogok biztosítása, ha kell nemzetközi ráhatással, lehetővé tenné a több, mint ezer éve Kárpátalján élő magyar embereknek, hogy szülőföldjükön magyarként teljes életet éljenek, és így hasznos polgárai legyenek Ukrajnának. Ez egyrészt alanyi jogon jár nekik, mert lakóhelyükön őseik építettek falvakat, városokat, kulturális intézményeket, és vérükkel védték szülőföldjüket az idegen betolakodókkal szemben. Másrészt a nemzetközi jog is biztosítaná nekik a nemzeti identitásuk megtartásához való jogokat, de Kijev nem tartja be az általa korábban aláírt nemzetközi szerződések vonatkozó paragrafusait.

Nyomatékosan kérjük az Emberi Jogi Tanácsot, vessenek latba minden lehetséges eszközt az Ukrajnában élő 150.000 magyar megmentése érdekében.

Budapest, 2023. január 24.

Kérésünk teljesítésében bízva, tisztelettel:

 

Csóti György                               Dr. Varga István
nemzetpolitikai szakértő                             ügyvéd