Heves vitával zajlott Bánffyhunyadon a helyi képviselőtestület ülése az Erdélyi Református Egyházkerület által, a magyar kormány támogatásával felépített új óvoda ügyében. A Szociáldemokrata Párt (PSD) továbbra is hevesen bírálta a kezdeményezést, hogy a vadonatúj épületben magyar óvoda jöhessen létre, és elutasította annak a tanácsi határozatnak az elfogadását, amely ehhez szükséges.

Csoma Botond, a Kolozs megyei RMDSZ elnöke kijelentette: elutasítanak minden olyan – főként a román közbeszédben elhangzott – vádat, amely a szegregációra irányult.

Buzás-Fekete Mária alpolgármester a Maszolnak elmondta: a város közösségére nem jellemző az a fajta ellenségeskedés, mint ami most a pártok között kialakult a magyar közösséggel szemben.

Jakab Mihály Gyula bánffyhunyadi református tiszteletes a helyi magyar közösség arcul csapásának nevezte a tanács mai elutasító döntését.

A tanácsnak arról kellett döntenie, hogy beépítse a helyi oktatási hálózatba az új épületet és oda költöztesse – a finanszírozó kérése alapján – a magyar óvodai csoportokat. A tanácsülésen Buzás-Fekete Mária alpolgármester próbálta csillapítani a kedélyeket, és jelen volt Csoma Botond parlamenti képviselő, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke is, aki a törvényi előírásokat próbálta meg elmagyarázni az ellenkező tanácsosoknak, akik folyamatosan szegregációval és diszkriminációval vádolták azokat, akik az új, modern épületbe költöztetnék a magyar tagozatot.

A helyi tanács végül többségi döntéssel elutasította az épület átvételét, így a református egyház épülete a következő tanévben biztosan üresen marad, holott ebben lényegesen jobb körülmények között tanulhattak volna a gyermekek, mint a városban jelenleg használt két régi, felújításra megérett ingatlanban.

A határozattervezet mellett végül csak az RMDSZ állt ki. A Mentsétek meg Romániát Szövetség ( USR) képviselője és a független tanácsos tartózkodott, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) frakciója ellene szavazott.

A döntés helyi magyar és román közösség érdekei ellen szól

„Megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy Bánffyhunyad önkormányzatának tanácsosai többségi szavazattal utasították el annak az oktatási épületegyüttesnek az ingyenes átvételét, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület a magyar tannyelvű bölcsődei és óvodai oktatás körülményeinek javítására ingyenesen ajánlott fel. Mi több, az Erdélyi Református Egyházkerület felajánlotta az épület számláinak egy éven át történő fizetését is. Elutasítunk minden olyan – főként a román közbeszédben elhangzott – vádat, amely a szegregációra irányult” – olvasható az állásfoglalás Csoma Botond Kolozs megyei RMDSZ-elnök, parlamenti képviselő hivatalos Facebook-oldalán.

A parlamenti képviselő által kiadott közleményben tisztázza: „Azon tanácsosoknak, akik úgy értékelték, hogy csak abban az esetben tudják támogatni az oktatási épület önkormányzat által történő átvételét, ha legalább egy román tannyelvű csoport átköltöztetésére sor kerül, újból csak azt tudom elmondani, hogy az épület eredetileg a Bánffyhunyadon jelenleg működő 4 magyar óvodai-, és a 30 év után létrehozott magyar bölcsődei csoport befogadására volt méretezve, a projektfinanszírozás nem tette lehetővé egy magyar csoport kiszorítását feltételező kikötés teljesítését.”

A képviselő szerint a kialakult helyzet egyértelműen a bánffyhunyadi magyar és román közösség érdekei ellen szól, hiszen az új épület átvételének hiányában szeptembertől mind a magyar, mind pedig a román bölcsődébe járó gyerekeket a jelenlegi zsúfolásig megtelt helyszínen kell fogadni.

„A tanácsülést megelőző hetekben kialakított közhangulat nyomásgyakorlása azt a sajnálatos helyzetet eredményezte, amelyben a helyi közösség érdekeit háttérbe szorította a Ceaușescu-rezsim soviniszta retorikáját idéző magyarellenes, uszító sajtókampány. Az RMDSZ helyi és megyei képviselői az Erdélyi Református Egyházkerülettel közösen tovább fogják keresni a megoldást a magyar tannyelvű bölcsődei és óvodai oktatás körülményeinek javítására, az identitásmegőrzés, az anyanyelven való tanulás vonzóbbá tételére” – írta Csoma Botond.

A város közösségére nem jellemző az ellenségeskedés

Buzás-Fekete Mária, Bánffyhunyad RMDSZ-es alpolgármestere a Maszol kérdésére elmondta, a város közösségére egyáltalán nem jellemző az a fajta ellenségeskedés vagy nacionalizmus, amely jelen esetben befolyásolta a politikai pártok döntését a magyar óvoda beindításának kérdésében.

Meglátása szerint a pártok helyi szervezetei a magyarellenes állásfoglalásukkal legfőképp saját maguknak akartak politikai tőkét kovácsolni. Az alpolgármester sajnálatosnak nevezte a helyzetet, amely kialakult, főként azt, hogy a helyi koalíciós partnerük, a Nemzeti Liberális Párt tanácsosai is a határozattervezet ellen szavaztak.

„Arcul csapása” a helyi magyar közösségnek

Jakab Mihály Gyula, Bánffyhunyad református lelkipásztora szerint a mai tanácsülésen született döntéssel a tanács román tagjai „arcul csapták” a helyi magyar református közösséget. A tiszteletes elmondta, a polgármester által kedden kora estére összehívott megbeszélésen már kiderült, hogy „ez nem az észérveknek lesz a csatája”, hanem a magyar óvoda ügyében egy olyan politikai döntés születik, amely már korábban eldőlt. „Nem csak az a szomorú, hogy az ellenzék, a PSD ellene szavazott, mert tőlük nem is várunk többet, hanem az, hogy az RMDSZ koalíciós partnere, a PNL is teljesen ellene volt” a magyar óvoda beindításának.

A döntés arcul ütése a gyülekezetnek és a bánffyhunyadi magyar közösségnek. Ez nem az első, ilyeneket szoktunk mi kapni, most egy kicsit fáj, de azután elmúlik és rendbe szedjük a sorainkat, összefogunk és gondolom, csak lesz valami ebből az egészből. De hogy mi és hogyan lépünk tovább, az még mindig kérdés” – fogalmazott a parókus lelkész.

Most már biztos, hogy a következő tanévben üresen marad a nemrég átadott új épület. Jakab Mihály Gyula elmondta, a következőkben ismét nekifutnak az óvoda létrehozásának, de azt nem látja, hogy ugyanezekkel tanácsosokkal miképpen tudják majd elfogadtatni. „Itt van egy épület, egy nagyon szép óvoda, tényleg kár lenne üresen hagyni. A gyermekeink megérdemlik azt, hogy egy egészségesebb, egy jelenlegi szabályozás szerint felépített óvodába járhassanak” – mondta a lelkész.

A szerdai tanácsülésen az is elhangzott, hogy az a két épület, amelyben Bánffyhunyadon eddig működött az óvoda, rossz állapotban van. A szociáldemokrata tanácsosok ezért is kérték azt, hogy valamennyi csoportot helyezzék át a magyar állam által finanszírozott új épületbe. Kérdés persze, hogy a román állam, illetve a helyhatóság eddig miért nem újította fel a használt ingatlanokat, hogy jobb körülményeket teremtsen a gyermekeknek. „Érdekes az, hogy jön valaki és azt mondja, tessék, itt van egy teljesen új épület szabály szerint felépítve, játszótérrel, rengeteg zöld felülettel, ki lehet menni, kinti foglalkozásokat lehet tartani, és erre azt mondják, hogy nem. Mert ők így döntöttek” – fakadt ki a református tiszteletes. Hozzátetette: „Sajnos nem tudják túllépni a kicsinyességüket, ez frusztráció. Fáj nekik az, hogy valaki képes valamire, ők pedig nem képesek”.

„A szeretetbe burkolt gyűlölet, ezt így tudnám jellemezni. Itt arról beszéltek (a magyar óvoda elindítása ellen szavazó tanácsosok – szerk. megj.), hogy mennyire szeretik a magyar gyermekeket, és mennyire fontos nekik az, hogy megtanuljanak románul, és hogy eddig is minden rendben volt, de a hátsó szándék az nyilvánvaló” – zárta Jakab Mihály Gyula bánffyhunyadi református lelkipásztor.

Az ellenzék etnikai síkra terelte az ügyet

Bánffyhunyad helyi tanácsának augusztus elején kellett volna elfogadnia az óvoda ingyenes használatba vételéről szóló határozatot, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy az óvoda az állami oktatási rendszerben működhessen, az önkormányzat fizethesse a személyzetet és a közköltségeket. A településen ellenzékben lévő PSD bánffyhunyadi szervezetének elnöke, Oana Goga azonban heves politikai csatározásba kezdett. Kifejtette: nem ért egyet azzal, hogy csak magyar tannyelvű óvoda és bölcsőde működjön az új épületben.

A PSD helyi vezetője kijelentette, a párt tanácsosai csak akkor szavazzák meg a határozatot, ha az új épület a város valamennyi gyermekét szolgálja nemzetiségtől függetlenül. A szociáldemokrata politikus azt is feltételül szabta, hogy zárják be a város két másik – régi épületben működő – óvodáját, és a gyerekeket költöztessék át a magyar állami támogatásból épített óvodába.

A magyar állam támogatásával a református egyház által épített új óvodát július 17-én avatták fel. A 300 millió forintból felépített kétszintes épületben négy óvodai és egy bölcsődei csoport kapna helyet. A Kalotaszeg fővárosának számító, 9300 lakosú Bánffyhunyadon közel 30 százalék a magyarok aránya, a város vonzáskörében azonban magyar többségű falvak találhatók.

A PSD-s politikus kirohanására Vincze M. István kalotaszegi református esperes azt válaszolta, „nincs kirekesztve senki, mindenki előtt nyitva áll az óvoda.” Hozzátette azonban, hogy a vadonatúj épületben az oktatás nyelve magyar lesz, hiszen ez az adományozó elvárása. Az esperes ugyanakkor megjegyezte: az egyház bérmentesen bocsátja az önkormányzat rendelkezésére az épületet, csupán az a kérése, hogy magyar nyelvű oktatás folyjon benne. Vincze M. István abbéli aggályát is megfogalmazta, hogy a fellángolt vita miatt egyelőre nem születik meg a szükséges önkormányzati döntés, erre pedig szükség lenne ahhoz, hogy a tanévkezdéskor az új épületben induljon az oktatás.

A PSD nem tudott leállni

A PSD helyi vezetője újabb közleményt adott ki hétfőn este. Oana Goga kijelentette: „minden gyermek egyenlő a helyi költségvetés számára”, utalva ezzel arra, hogy a használatba veendő épületben ne csak magyar, hanem román anyanyelvű gyermekek is helyet kapjanak. Kiemelte, „Bánffyhunyad minden lakosának joga van az ingyenes anyanyelvi oktatáshoz, az ingyenes és minőségi egészségügyi ellátáshoz és a megfelelő szociális védelemhez”, mindezt az országos és a helyi költségvetésből finanszírozva.

Forrás: Maszol.ro 

A bánffyhunyadi óvóda kapcsán a román politika által gerjesztett indulatokkal szemben számos román ember is kifejezte rosszallását. Legyen itt egy, a Transylvania noastră liberă (Szabad Erdélyünk) nevet viselő facebook oldalról:

Magyarul:
Ha azt, amit Orbán Viktor magyar miniszterelnök tesz az erdélyi magyar nyelvű óvodák és iskolák finanszírozásával, “faji szegregációnak” nevezzük, akkor hogyan nevezhető a román kormány hasonló intézkedése a Moldovai Köztársaságban?
Vessünk véget az ilyen aljas támadásoknak! Vessünk véget a kettős mércének. Ne kritizáljunk másokat azért, amiért mi magunknak gratulálunk. Ne csináljunk rasszistákat másokból ugyanazokért a tettekért és szavakért, amelyekért mi a mellünket verjük, hogy nacionalisták vagyunk!
Hagyjuk abba az ilyen álarcoskodásokat, és nézzünk körül a saját házunk táján, mielőtt másokat kritizálnánk.
És ezt úgy mondom, mint Magyarország miniszterelnökének egyik legnagyobb magyarországi ellenzője…

Forrás: Facebook