Radu Ghidău, a romániai Parasztpárt facebook bejegyzése:

Az Európai Parlament a szocialista, a zöld, a reformpárti és a néppárti frakciók kezdeményezésére megszavazta, hogy vitát kezdeményezzen az EU döntéshozatali rendszerének megváltoztatásáról, azaz az egyhangú szavazási rendszer elhagyásáról az Európai Bizottságban és a differenciált szavazás visszaállításáról.
Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy például Franciaország és Németország 60%-os szavazati aránnyal rendelkezik majd az EU döntéshozatali struktúráiban, azaz olyan jogszabályokat fogadnak el, amilyeneket és ahogyan akarnak, a többieknek pedig be kell tartaniuk, amit a többség dönt, vagy súlyos szankciókat kapnak.
Ez a demokrácia? Az egyenlő bánásmód már nem demokratikus kívánalom? Az egyhangú szavazást kifejezetten azért vezették be, hogy egyenlő bánásmódot biztosítsanak a nagy és a kis államok, a sok európai parlamenti képviselővel rendelkező és a kevés képviselővel rendelkező államok között.
A cél egyszerű: a nemzeti hatáskörből európai (nemzetek feletti) hatáskörbe utalni egy sor döntést olyan területeken, amelyek valójában a nemzeti szuverenitás eszméjét jelentik. Például a honvédelem, az egészségügy, az energia, a gazdaság- és szociálpolitika területén. Röviden, ha ezt elfogadják, Románia lesz a sport és a kultúra felelőse, és ha csóváljuk a farkunkat, jutalmat kapunk.
A Néppárt, a Zöldek, a szocialisták és a reformisták parlamenti frakcióinak érvelése, miszerint az egyhangú szavazási rendszer miatt az EU nem tud cselekedni vagy gyorsan reagálni a kihívásokra, mint más nemzetállamok, teljesen hamis.
Ez teljesen ellentétes a demokrácia minden fogalmával, ez a nagy államok akaratának ráerőltetése a kis államokra, a nemzeti érdekek rovására!!! Nem lehet egy nemzetek összevisszaságából álló nemzetek feletti struktúrát a nemzetállammal, vagy szövetségi állammal egyenlővé tenni!!!
Európa nem egy ország, hanem nemzetek szövetsége, amelyeknek joguk van megőrizni egyéniségüket és szuverenitásukat!
Én a nemzetek Európájában hiszek, nem pedig egy olyan Európában, amelyben az egyes nemzetek identitását és sajátosságait feloldják, azzal a hamis jelszóval, hogy a polgárok Európáját akarjuk, a polgárok egy nemzethez tartoznak, nem pedig egy nemzetek feletti nemzethez!