Az Európai Parlament (EP) a digitális átalakulás és a Covid-19 világjárvány okozta kihívásokkal összefüggésben több hatáskört hagyott jóvá az Europol számára a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben.

Az Europol hatáskörrel rendelkezik a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem, a pénzmosás, az emberkereskedelem, a szexuális visszaélés és kizsákmányolás elleni küzdelemre, és célja az uniós országok bűnüldöző hatóságai közötti együttműködés támogatása és erősítése.

Modern IT-eszközök az Europol számára

Az EP szerint a kiberbűnözés láthatóan megnövekedett, ami olyan tényezőknek köszönhető, mint az új technológiák, a globalizáció, az összekapcsolhatóság, a digitális átalakulás és újabban a világjárvány. Ezek a változások megnehezítették a bűnüldözést az EU-ban, ami miatt nagy adathalmazok feldolgozására és titkosítás alkalmazására van szükség a bűnözés elleni küzdelemben.

“A Parlament más alkalmakkor is felszólított az uniós ügynökségek – köztük az Europol – megerősítésére, hogy a pénzügyi és internetes bűnözés kihívásaival meg tudjanak küzdeni. A májusi és júniusi első plenáris üléseken a képviselők támogatták azokat a javaslatokat, amelyek az Europolnak több hatáskört biztosítanának a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben.
Ez lehetővé tenné az Europol számára, hogy a magánszereplőkkel való fokozott együttműködés, a nagy és összetett adathalmazok jobb feldolgozása, valamint az ügynökség bűnüldözési kutatásban és innovációban betöltött szerepének megerősítése révén javítsa a hírszerzési információk megosztását.
Terrorista tartalmakkal vagy gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos ügyekben az Europolnak lehetősége lesz arra, hogy adatokat kapjon magáncégektől, például a kommunikációs szolgáltatóktól. Jelenleg az Europol csak közvetve kaphat adatokat magánfelektől.
Ezen túlmenően, a hatalmas adatmennyiség jelentette kihívásnak való megfelelés érdekében a reform egyértelmű szabályokat és jogalapot hoz létre a nagy és összetett adathalmazok feldolgozására. A kutatás és az innováció révén az Europol a bűnüldözés számára felhasználható új technológiákat is azonosíthatna, és modern informatikai eszközökkel – például mesterséges intelligenciával vagy algoritmikus döntéshozatallal – szerelhetné fel őket – mondta az Európai Parlament.

Az új szabályok lehetővé teszik a fokozott együttműködést az EU-n kívüli országokkal, mivel a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus gyakran az Unión kívülre is kiterjednek, és az Europol javasolhatja majd, hogy a tagállamok a Schengeni Információs Rendszerbe (SIS) felvegyék a gyanúsítottakra és bűnözőkre, különösen a külföldi harcosokra vonatkozó, nem uniós országokból érkező figyelmeztető jelzéseket. Az Europol és az uniós országok több információt oszthatnának meg a frontvonalban dolgozó tisztviselőkkel a nem uniós terroristák mozgásáról.

Az alapvető jogok és az adatvédelem védelmét szolgáló intézkedések

Az Europol megbízatásának reformja részeként a Parlament az alapvető jogok és a felhasználói adatok védelmét szolgáló biztosítékokra szólított fel egy megerősített adatvédelmi keretrendszer révén.

“A Közös Parlamenti Ellenőrző Csoportnak köszönhetően erősebb lesz a parlamenti felügyelet. Az Europol alapjogi tisztviselőt nevez ki, és az uniós adatvédelmi biztos – az uniós szervek adatvédelmi hatósága – felügyeli az Europol adatfeldolgozását. Az Europol szorosabban fog együttműködni az Európai Ügyészséggel is” – mondta az Európai Parlament.

Forrás: presshub