„Ember emberhez való viszonyában alapvetően kétféle lehetőségünk van. Az
egyik, hogy másokért élünk, a másik lehetőség pedig az, hogy másokból, azaz
mások rovására élünk. Ez utóbbiak azok, akik lopnak, csalnak, hazudnak és
bankigazgatók.” (Pap Gábor)